title
Tallinna elanike transpordikulutused TNS-EMOR leibkonna küsitluse põhjal
Transport mode cost in Tallinn based on the TNS-EMOR household questionnaire
author
Liukanen, Jarmo
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information