title
Sobiva skaleeritava paindmetoodika valimine suurele organisatsioonile ettevõtte X näitel
Choosing a Suitable Scaled Agile Methodology for a Large Organization in the Example of Company X
keywords
skaleeritavad paindmetoodikad
ontoloogilise analüüsi meetod
scaled agile methodologies
ontological analysis method
supervisor
defence date
language