title
Räsifunktsioonil põhineva digitaalse signatuuriskeemi realisatsioon riistvaralisel turvamoodulil
Implementation of a digital signature scheme based on a hash function for a hardware security module
author
Mihkelsaar, Rando
study program
defence date
language