title
Niisutamise juhtimissüsteem destillatsioonikolonnis
Irrigation control system for a distillation column
Система управления орошением дистилляционной колонны
author
Shneur, Vadim
keywords
bensiini pumpamise automaatsüsteem
häired ja lukud
süsteem TRACE MODE
petrol automatic pumping system
disorders and locks
the system TRACE MODE
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access