title
Välistöötajate sisseelamine ja sotsialiseerimine Tallinna Tehnikaülikoolis
International Staff Onboarding and Socialization in Tallinn University of Technology
author
Tõnisson, Liis
keywords
välistöötajad
akulturatsioon
kultuuridevaheline koolitus
international staff
acculturation
cross-cultural training
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language