title
Ontoloogia prototüübi loomine X-tee süsteemi jaoks
Creating Ontology Prototype Based on X-Road System
author
Tsanava, David
keywords
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Confidential thesis. Available at academic unit, please contact staff for more information