pealkiri
Ontoloogia prototüübi loomine X-tee süsteemi jaoks
Creating Ontology Prototype Based on X-Road System
autor
Tsanava, David
märksõnad
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Confidential thesis. Available at academic unit, please contact staff for more information