title
Veaotsingu protsessi efektiivsuse tõstmine ESST ettevõttes
Troubleshooting process efficiency improvement in ESST
author
Petkevitš, Juri
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit