title
MIDIpõhine basskitarri automaatmängija
MIDI-based automated bass guitar player
author
Elsherif, Sherif Ayman Mahmoud
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal