title
Hargmaised ettevõtted ja nende ülekanduv mõju riigi majandusele: Tsehhi IKT sektori juhtum
Multinational Enterprises and Spillover Effects in National Economy: The Case of Czech ICT Sector
author
Kostlivy, Matouš
keywords
kõrvalmõjud
Tšehhi
horisontaalsed seosed
vertikaalsed seosed
teadmiste edasiandmine
spillover effects
multinational enterprises
Czech Republic
horizontal linkages
vertical linkages
supervisor
defence date
language