title
Kasvuhoonegaaside allikate kaardistamine ja heite vähendamine Tallinna Sadamas Vanasadama näitel
Mapping of sources of greenhouse gases and reduction of greenhouse gases emissions in Port of Tallinn. The case study of Old City Harbour
author
Tootsi, Hanna Maria
keywords
sadam
kasvuhoonegaaside kaardistamine
kasvuhoonegaaside vähendamine
keskkonnaalased meetmed
sadama jätkusuutlikkus
port
greenhouse gas reduction
port sustainability
description
Lühikokkuvõte
Abstarct
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö.Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal