title
Läbipõlemise hindamine MBI metoodika abil Haapsalu Uksetehase AS töötajate näitel
Burnout assessment with MBI methodology using the example of the employees of Haapsalu Uksetehase AS
author
Kuningas, Evelyn
keywords
Maslach Burnout Inventory metoodika
Maslach Burnout Inventory methodology
supervisor
defence date
language