title
Tähtajaliste töölepingute kasutamise eesmärgid Eesti organisatsioonides
The purposes of using fixed-term contracts in Estonian organisations
author
Mei, Tuuli
keywords
tähtajaline töö
tähtajaline tööleping
suurem paindlikkus
fixed-term contract
reducing the costs
increasing flexibility
defence date
language