title
Mikrobioloogilised muutused gaasikeskkonda pakendatud salatite säilitamisel
Microbiological changes in modified atmosphere packaged salads during storage.
keywords
gaasikeskkonnaga pakend
salatid
modified atmosphere packaging
salads
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal