title
Hoiakud biosfääri programmialal toiduettevõtlusega tegelemise võimalustest ja piirangutest
Attitudes about food entrepreneurship opportunities and restrictions in West Estonian archipelago biosphere reserve
author
Post, Anet
keywords
säästev tootmine
toidu tootmine
sustainable production
food production
defence date
language