title
R-teek ajaliste InSAR tulemuste järeltöötluseks tuvastamaks mitme muutujaga võõrväärtusi
R library for post-processing of multi-temporal InSAR results using multivariate outlier detection
author
Oks, Kristiina
defence date
language