title
Sõidukite loendamine ja suuna määramine konvolutsioonilise närvivõrguga, kasutades 9,9 GHz väikese võimsusega mikrolaineradari andmeid
Vehicle counting and direction determination with convolutional neural network using data from a 9.9GHz low power microwave radar
defence date
language