title
Liuguri juhtimissüsteemi arendamine otseülekande kaamerale
Camera slider motor control system development for a live broadcast camera
author
Põlluste, Hans Johann
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal