title
Sulfametisooli fotokatalüütiline lagundamine legeeritud titaandioksiidiga keevhkihtreaktoris
Agueous photocatalytic degradation of sulphamethizole by doped titanium dioxide in fluidise-bed reactor
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 01.09.2019
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnaskohapeal
Embargoed until 01.09.2019. Not available at academic unit