title
Sulfametisooli fotokatalüütiline lagundamine legeeritud titaandioksiidiga keevhkihtreaktoris
Agueous photocatalytic degradation of sulphamethizole by doped titanium dioxide in fluidise-bed reactor
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language