pealkiri
Sulfametisooli fotokatalüütiline lagundamine legeeritud titaandioksiidiga keevhkihtreaktoris
Agueous photocatalytic degradation of sulphamethizole by doped titanium dioxide in fluidise-bed reactor
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 01.09.2019
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnaskohapeal
Embargoed until 01.09.2019. Not available at academic unit