title
Lõppkontrolli protsessi parendamine filtrite tootmisel ESST ettevõttes
Final inspection process improvement on filter units production in ESST
author
Baikova, Oksana
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis, not available at academic unit