title
Auditi ootuste lahknevus audiitorite ja ettevõtete juhtide vahel äriühingutega seotud pettuste korral
Corporate fraud and audit expectation gap between auditors and business managers
supervisor
defence date
language