title
LIDARI-põhine ümbruskonna tajumise süsteem eksperimentaalsele mehitamata õhusõidukile
A LIDAR-based Environmental Perception System for an Experimental Unmanned Aerial Vehicle
author
Udod, Evgenia
defence date
language