title
Laugurlaevade tulevikuperspektiividest Eesti vetes
Future perspectives of wing-in-ground crafts in Estonian waters
author
Rutov, Anu
keywords
ekranoplaan
laugur
pinnaefekt
ülevaade ja perspektiiv
ekranoplane
wingship
ground effect
review and prospect
supervisor
defence date
language