title
Äriprotsessi kaardistamine ning uue protsessi loomine ja juurutamine USS Security näitel
Mapping a business process, creating and implementing a new process using USS Security as an example
author
Koppel, Herman
Gadžijeva Ajdan
keywords
töövahendid
projekti kaardistamine
metoodikad
muudatuste juurutamine
project mapping
methodologies
change implementation
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 04.06.2023