pealkiri
Äriprotsessi kaardistamine ning uue protsessi loomine ja juurutamine USS Security näitel
Mapping a business process, creating and implementing a new process using USS Security as an example
autor
Koppel, Herman
Gadžijeva Ajdan
märksõnad
töövahendid
projekti kaardistamine
metoodikad
muudatuste juurutamine
project mapping
methodologies
change implementation
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 04.06.2023