title
Läbipõlemine ning töö- ja eraelu tasakaal infotehnoloogia personali hulgas AS SEB Pank näitel
Burnout and work-family balance among information technology workers on the example of AS SEB Pank
author
Ala, Kärt
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language