title
Ehitustehnoloogia ja platsikorralduse analüüs Tallinnas, Rataskaevu tänav 5 ärihoone ehituse näitel
Analysis on construction technology and building site management based on the commercial building at 5 Rataskaevu Street in Tallinn
author
Melts, Merilin
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus