title
ASi Tallinna Küte soojusvõrkude hetkeseisu hinnang ja 2009-2014 a. tehtud tööde analüüs
AS Tallinna Küte thermal heating networks assessment of the years 2009-2014 and analysis of the current status of the work that has been done during these years
author
Ponomareva, Olga
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Poobus, Arvi
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access