title
Piirkonna katlamaja gaasimootori soojusskeemi moderniseerimine
The Regional boiler house gas engine heating scheme modernization
author
Ikonnikova, Regina
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access