title
Tööigavus ja selle seosed töö individuaalse kohandamisega enesemääratlemise teooria valguses infotehnoloogia valdkonna näitel
Job boredom and its relations with job crafting of work in the light of self-determination theory on the example of information technology employees
author
Kuldmaa, Triin
keywords
tööigavus
töö individuaalne kohandamine
infotehnoloogia valdkonna töötajad
job boredom
information technology professionals
supervisor
defence date
language