title
Klienditeenindajate värbamise ja valiku protsessi täiustamine Re.Cru AS näitel
Improving the recruitment and selection process of Re.Cru AS customer service personnel
author
Heinrand, Heleri
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 12.06.2023