title
Photoelastic Tomography in Linear and Non-linear Approximation
Fotoelastsustomograafia lineaarses ja mittelineaarses lähenduses
author
Errapart, Andrei
keywords
Abeli inversioon
fotoelastsustomograafia
jääkpinge
diferentsiaalse evolutsiooni algoritm
Abel inversion
photoelastic tomography
differential evolution algorithm
publisher
TUT Press
supervisor
defence date
identifier
ISBN 9789949232758 (publication)
ISBN 9789949232765 (pdf)
ISSN 14064723
language
subunit
Fotoelastsuse laboratoorium
Laboratory of Photoelasticity