pealkiri
Photoelastic Tomography in Linear and Non-linear Approximation
Fotoelastsustomograafia lineaarses ja mittelineaarses lähenduses
autor
Errapart, Andrei
märksõnad
Abeli inversioon
fotoelastsustomograafia
jääkpinge
diferentsiaalse evolutsiooni algoritm
Abel inversion
photoelastic tomography
differential evolution algorithm
väljaandja
TUT Press
juhendaja
kaitsmiskuupäev
identifikaator
ISBN 9789949232758 (publication)
ISBN 9789949232765 (pdf)
ISSN 14064723
keel
allüksus
Fotoelastsuse laboratoorium
Laboratory of Photoelasticity