title
Laeva heitgaasides CO2 vähendamise lühi- ja pikaajalised strateegiad 2021-2050
Short-term and long-term strategies for reducing CO2 in ship's emissions 2021-2050
author
Harik, Evelin
supervisor
defence date
language