title
2,3,4-triasendatud piperidiinide asümmeetriline süntees vesiniksideme katalüüsil
Asymmetric synthesis of 2,3,4-trisubstituted piperidines via hydrogen bond catalysis
keywords
asümmeetriline katalüüs
triasendatud piperidiinid
asa-Michaeli liitumine
tsükliseerimine
asymmetric catalysis
trisubstituted piperidines
aza-Michael addition
cyclization
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information