pealkiri
2,3,4-triasendatud piperidiinide asümmeetriline süntees vesiniksideme katalüüsil
Asymmetric synthesis of 2,3,4-trisubstituted piperidines via hydrogen bond catalysis
märksõnad
asümmeetriline katalüüs
triasendatud piperidiinid
asa-Michaeli liitumine
tsükliseerimine
asymmetric catalysis
trisubstituted piperidines
aza-Michael addition
cyclization
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information