title
Mikrokontrolleriga juhitav ferrovedelikul põhinev analoogekraan
Microcontroller-controlled ferrofluid-based analogue display
author
Kuusk, Georg
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal