title
Euroopa Liidu sisese turvalisuse tagamine politsei ja õigusalase koostöö kaudu kriminaalasjades
Warranty of the EU Internal Security through Police and Judicial Cooperation in Criminal Matters
keywords
Euroopa Liidu sisene turvalisus
politsei koostöö
õigusalane koostöö
EU internal security
police cooperation
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network