title
Kvaliteedi tõstmine suurte staatoripakettide valmistuse ja diiselgeneraatori staatori korpusesse keevitamise osakondades
Quality improvement in the large stator core manufacturing and diesel generators stator to frame welding departments
author
Leinbock, Margus
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis, not available at academic unit