title
Kodulaborikohvri AC ostsilloskoobi kasutajatarkvara disain
Design of AC oscilloscope user software
author
Ortín Cervera, Francisco Javier
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal