title
Value Centric Business Development for Estonian Manufacturing Small and Medium Sized Enterprises
Väärtuskeskne ettevõtte arendus Eesti väike- ja keskmise suurusega tootmisettevõtetele
author
Kukuškin, Merili
keywords
value centric business
value system
value activity cycle
business development
väärtuskeskne ettevõte
väärtussüsteem
ettevõtte arendus
väärtusloome aktiivsustsükkel
publisher
TUT Press
TTÜ Kirjastus
supervisor
Howard, Thomas
defence date
identifier
ISBN 9789949238217 (publication)
ISBN 9789949238224 (pdf)
ISSN 14064758
language