title
VKG Energia OÜ Põhja SEJ omatarbefiidrite releekaitse uuendamine
The Updating of Auxiliary Feeders Relay Protection of VKG Energia Northern Thermal Power Station
author
Veikman, Anton
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Kuzin, Vladimir
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information