title
Drooni liikuval platvormil maandumise süsteem ja algoritm poolning täisautonoomse maandumise juhtimiseks
Drone Moving Target Landing System and Algorithm for Semiand Full Autonomous Landing Control
author
Krutyakova, Anastasia
supervisor
Kapitonov, Alexander
defence date
language