title
Kontorilaudade broneerimissüsteemi prototüübi arendamine äriteabe analüüsiks Eesti Energia AS näitel. Development of an Office Desk Booking System Prototype for Business Intelligence on the Example of Eesti Energia AS
author
Prees, Anni Mari
Valm, Ly Marleen
supervisor
defence date
language