title
Väärtusahela kiiranalüüs kui ekspordivõime arendamise kontseptsioon ja selle testimine, ettevõtte Wool & Yarn OÜ näitel
Value chain analysis as a tool for export capability improvement. Concept development and testing based on case study of Wool & Yarn Ltd
keywords
ekspordi arendus
ettevõtte tegevuste analüüs
value chain analysis
supply chain analysis
export improvement
operation analysis
supervisor
defence date
language