title
Veebipõhise spordipanustamise regulatsioon Eestis: protektsionismi ja sotsiaalsete eesmärkide dihhotoomia
Online Sports Betting Regulation in Estonia: The Dichotomy between Protectionism and Social Objectives
author
Petenko, Daniel
defence date
language