title
Investeerimise ja kauplemise tulususe ja riski analüüs modernse portfelli teooria ja lühikeseks müügi ning tehnilise analüüsi näitel
Investing and trading, risk and profitability analysis based on the example of modern portfolio theory, short selling and technical analysis
author
Rohtjärv, Neeme
supervisor
defence date
language