title
Tehnoloogilise innovatsioonisüsteemi transformeerimine: Eesti taastuvatest energiaallikatest elektri tootmise süsteemi funktsionaalne analüüs
Transforming technological innovation systems: A functional analysis of the Estonian renewable power generation system
author
Visnapuu, Krsitiina
keywords
tehnoloogiline innovatsioonisüsteem
funktsionaalne analüüs
technological innovation system
functional analysis
supervisor
Valdmaa, Kaija
defence date
language