pealkiri
Tehnoloogilise innovatsioonisüsteemi transformeerimine: Eesti taastuvatest energiaallikatest elektri tootmise süsteemi funktsionaalne analüüs
Transforming technological innovation systems: A functional analysis of the Estonian renewable power generation system
autor
Visnapuu, Krsitiina
märksõnad
tehnoloogiline innovatsioonisüsteem
funktsionaalne analüüs
technological innovation system
functional analysis
juhendaja
Valdmaa, Kaija
kaitsmiskuupäev
keel